มมร ล้านนา: ร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑

กีฬาทัวร์นาเมนต์​ : ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ในนามผู้บริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑​ (มติให้เลื่อนจัดไปเป็นปี ๒๕๖๕)