มมร ล้านนา: ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยตัวแทนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผู้อำนวยการ จำรัส มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ตำรงแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 3 สิงหาคม 2563