มมร ล้านนา: ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ ๒๑ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2562