มมร ล้านนา: วันคล้ายวันสถาปนา มมร.วิทยาเขตล้านนา ๓๑ ปี

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้จัดงานพิธีบำเพ็ญบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ๓๑ ปี แห่งคุณภาพคุณธรรม

ภาคเช้า พิธีทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมอุทิศถวายบูรพาจารย์ที่มีอุปการะคุณก่อตั้งวิทยาเขตล้านนา และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา จำนวน ๑๐๐ ทุน ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม MBU 4 มหาวิทยาลัยกราบขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้