มมร ล้านนา: วันบูรพาจารย์ ปีที่ 9 และครบรอบ 11 ปีการมรณภาพหลวงปู่จันทร์ กุสโล

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องวันบูรพาจารย์ ปีที่ 9 และครบรอบ 11 ปีการมรณภาพ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 200 รูป จากแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระพุทธมนต์ ณ อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (11 กรกฎาคม 2562)

รูปภาพเพิ่มเติมคลิก