มมร ล้านนา: วันสันติภาพสากล

พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาศาสนศาสตร์ล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันสันติภาพสากล จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 20 กันยายน 2562