มมร ล้านนา: สนองงานคณะสงฆ์ในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

สนองงานคณะสงฆ์ : พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาพร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สนองงานคณะสงฆ์ในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ สนามสอบวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗-๒๘-๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ในการนี้มี พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)เป็นประธาน ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ