มมร ล้านนา : สมาคมชาวอีสาน – เชียงใหม่ เข้าดำหัว รองอธิการบดี ในเทศกาลปีใหม่เมือง

สมาคมชาวอีสาน – เชียงใหม่ นำโดย พ่อเดชดวง อินทรกำแหง นายกสมาคม พร้อมกรรมการบริหารสมาคม เข้าดำหัว พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิการ ในเทศกาลปีใหม่เมือง ตามสมดังเจตนา

-ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งเช่นกัน
-ขอให้ทุกท่าน มีความสุขในกานใช้ชีวิต อย่าไปวิตกกังวลใดๆ เพื่อความสุขกับชีวิต ปล่อยวาง
-ขอให้ทุกท่าน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อีนเป็นมรดกอันล้ำค่ายิ่ง 
-ยินดีกับสมาคมจะได้รวมกลุ่มกันมากขึ้น