มมร ล้านนา: สระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 27 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร. วิทยาเขตล้านนา เข้ากราบสักการะรดน้ำดำหัว เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร , ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน และผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

วันที่ 27 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร. วิทยาเขตล้านนา สระเกล้าดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) อดีตคณาจารย์อาวุโส และผู้อาวุโส มมร.วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 28 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร. วิทยาเขตล้านนา เข้าถวายสักการะและมอบ ให้แก่พระสังฆาธิการ / นายอำเภอสันกำแพง /นายกเทศบาลตำบลบวกค้าง/ และกำนันตำบลบวกค้าง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เครดิตภาพ : คุณวิชัย ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา