มมร ล้านนา: สัมมนาทิศทางการเมืองรัฐธรรมนูญใหม่ ความหวังหรือจุดเริ่มต้นวิกฤตฯ

ทิศทางการเมืองรัฐธรรมนูญใหม่ ความหวังหรือจุดเริ่มต้นวิกฤติฯ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการปกครองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีนายเกียรติสุรินทร์ กู่แดง ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ พร้อมด้วย พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำวิชาฯ, ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าในในการสัมมนาในครั้งนี้

หลังจากนั้นนายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ขึ้นบรรยายหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่การเมืองของความหวังหรือจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหม่

และในช่วงบ่ายได้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม กับการก้าวสู่การเมืองท้องถิ่น” โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พระวีรพงษ์ วรีภททโร, นายธนันต์ เอี่ยมวิจารย์, นางสาวอุไรวรรณ กะพอ นักศึกษาจาก มมร.ลน. ร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมีคณะนักศึกษา ประชาชน ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 400 กว่ารูป/คน