มมร ล้านนา: สำนักตรวจสอบภายใน มมร ส่วนกลาง เข้าตรวจสอบการดำเนินงานวิทยาเขตล้านนา

วันที่ 10 มกราคม 2566 พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา รก. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) มาปฏิบัติหน้าที่ มมร วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1