มมร ล้านนา: อธิการบดี ตรวจเยี่ยม มมร.ล้านนาและปลูกต้นไม้ “ต้นทองกวาว”

พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิตอล ตรวจเยี่ยม มมร.ล้านนา (สันกำแพง) ปลูกต้นไม้ “ต้นทองกวาว” โอกาสนี้ฝ่ายควบคุมงาน ถวายรายงานการดำเนินงาน โครงการก่อสร้าง ณ สำนักงาน อาคาร 2 และความก้าวหน้า อาคารหลังที่ 1 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยหลังที่ 3 งบประมาณ 64 กำลังดำเนินการต่อไป และได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และห้องประชุมสัมมนา/ห้องเรียนรวม ขนาด 60 ที่นั่ง