มมร ล้านนา: อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Team

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Team ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU4 โดยมี คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมอย่างพร้อมเพรียงกัน