มมร ล้านนา: แจกผักช่วยชาวบ้าน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง มมร.วิทยาเขตล้านา นำ นักศึกษา สาขาวิชาการปกครอง มมร. วิทยาเขตล้านนา จิตอาสา พร้อมด้วยญาติธรรม และพ่อหนานหล้า จากอำเภออมก๋อย เชียงใหม่ นำผักประกอบไปด้วย พริก มะเขือเทศ หน่อไม้หวาน มะนาว แตงกวา ฟักทองลงพื้นที่แจกช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนหลังเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เชียงใหม่ เครดิตภาพข้อมูล : พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน