มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาเขตอำเภอสารภี เชียงใหม่

ทีมอาจารย์หลักสูตรการปกครอง นำทีมโดย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทีมงานอาจารย์สาขาวิชาการปกครอง ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาเขตอำเภอสารภี เชียงใหม่ เปิดโอกาสทางการศึกษา ณ มมร.ล้านนา (สันกำแพง) แห่งใหม่ ขออนุโมทนา ท่านนายอำเภอสารภี ศิษย์เก่าผู้ประสานงาน คณาจารย์ และนักศึกษาจิตอาสาที่ช่วยงานแนะแนวการศึกษาทุกคน เราร่วมกันสร้างผู้นำในอนาคต “ความรู้ควบคู่คุณธรรม” เพื่อพัฒนาสังคมประเทศชาติ