มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษา

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ นักศึกษาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่