มมร ล้านนา: แบ่งปันสุขความสุข ชุมชนเมืองต้องรอด ปากท้องต้องอิ่ม

#แบ่งปันสุขความสุข “ชุมชนทิพยเนตร” ชุมชนที่ ๑

พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) ประธานในพิธีแจกถึงยังชีพ ครั้งที่ ๔ ตามพระดำริ เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙((COVID-19) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

๑. คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

๒. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

๓. กรมทหารราบที่ ๗

๔. ไทยพีบีเอส ร่วมกับมูลนิธิไทยพีบีเอส

๕. พ่อหนานหล้า จากอมก๋อย

ในครั้งนี้ได้ทำการมอบถึงยังชีพ เป็นพืชผักผลไม้ เป็นผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องชาวเกษตรกร โดยได้ทำการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบภัย จำนวน ๓ ชุมชน คือ

๑.ชุมชนทิพยเนตร

๒.ชุมชนกำแพงงาม

๓.ชุมชนทานตะวัน

.
.
.
.
.
.
.
.
.