มมร ล้านนา: โครงการการอบรมและเตรียมความพร้อม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานปิดโครงการการอบรมและเตรียมความพร้อม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ด้านการออกแบบและวางแผน การจัดทำแผนการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ มมร.ล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธจนวราภรณ์ อนุโมทนา ท่านวิทยากรจากโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ มาถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์จริงด้านการออกแบบแบะวางแผน การจัดทำแผนการเรียนรู้ ให้กับลูกๆ นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์จริง