มมร ล้านนา: โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา มมร.คัพครั้งที่ 9

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา มมร.คัพครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ สนามThe Relax Soccer Club