มมร ล้านนา: โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดงานโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ณ อุทยานธรรม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี พระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ชั้นปีที่ ๑ คณะกรรมการพระนักศึกษา และศรัทธาประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ เพื่อสร้างระเบียบวินัย เพื่อสร้างความรู้รักษ์สามาคคี เพื่อฝึกภาคปฏิบัติ ฯ ท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ ตามวันเวลาที่กำหนด (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) “จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้”