มมร ล้านนา: โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “มาฆบูชา”

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “มาฆบูชา” โดย พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา และ พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าอบรมปฏิบัติกรรมฐาน และได้รับเมตตาจาก พระภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) พร้อมคณะพระกรรมฐาน มาเป็นพระวิปัสนาจารย์อบรมให้กรรมฐาน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่