มมร ล้านนา: โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ)

พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา กล่าวรายงานการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์เพื่อถวายความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำบัญชีอย่างเป็นระบบแก่คณะสงฆ์ โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่