มมร ล้านนา: โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

พระมหาสกุล  มหาวีโร, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 5 และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 5