มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาเพื่อเสริมทักษะทางวิชาการ เรื่องภาษาและการสื่อสาร(Language and Communication)

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมทักษะทางวิชาการ เรื่องภาษาและการสื่อสาร(Language and Communication) โดย Dr.Abhinav K. Mishara จากมหาวิทยาลัยบันนารัสฮินดูพาราณสี ประเทศอินเดีย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม MBU4 มมร วิทยาเขตล้านนา