มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

พระมหาสกุล  มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ( Humanities English ) วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องตลอดถึงผู้ที่มีความสนใจได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน และฟังบรรยายจากคณะคณาาจารย์ เพื่อชี้แนะแนวทางด้านการศึกษาและพัฒนาเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น