มมร ล้านนา: โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ภาพยนตร์สั้นภาษาอังกฤษ การแข่งขันสะกดคำ ประกวดสุนทรพจน์ และละครเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4) 11 กันยายน 2563