มมร ล้านนา: โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 2562

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 2562 ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่