มมร ล้านนา : โครงการ “รวมใจ” แบ่งปันเพื่อน้องบนดอยสูง ณ โรงเรียนบ้านขุนตื่น

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกชมรมโปว์ จิตอาสาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้เดินทางไปจัดค่ายอาสาประจำปีในโครงการ “รวมใจ” แบ่งปันเพื่อน้องบนดอยสูง ณ โรงเรียนบ้านขุนตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่