มมร ล้านนา: 12 สิงหาคม 2563 “วันแม่แห่งชาติ”

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระครูวินัยสารโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน นายจำรัส มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 “วันแม่แห่งชาติ” ณ บริเวณลานรอบพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ท้องฟ้า, เมฆ, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ฝูงชน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง