มมร ล้านนา l กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยในปีการศึกษานี้ ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา 12.00 น.-16.00 น.