มมร ล้านนา l กิจกรรมถวายพระราชกุศลและพระพรชัยมงคล ๘๖ พรรษา มหาราชินี

พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นประธานให้ศีล ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลและพระพรชัยมงคล ๘๖ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงานภาคเหนือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ณรงศักด์ ลุนสำโรง รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปี ๑ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว