มมร ล้านนา l กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 “ส่งความรัก สร้างความสุข ปีที่ 9”

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 “ส่งความรัก สร้างความสุข ปีที่ 9” ณ โรงเรียนบ้านแม่ลามา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 11-12 มกราคม 2562 นักเรียนหลายโรงเรียนมารวมกัน จำนวนเกือบ 500 คน โดยมีคณะผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงเทพมหานคร ร่วมมอบสิ่งของ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำทำกิจกรรมนันทนาการสร้างความสุข สนุกสนานแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม