มมร ล้านนา l ค่ายพุทธศาสตร์สัญจร เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่ายพุทธศาสตร์สัญจร เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม​ ดำเนินงานโดยนักศึกษาพุทธศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา​ ณ วัดแม่แวน, โรงเรียนบ้านห้วยกุ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่