มมร ล้านนา l ถวายสักการะ พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาถวายมุทิตาสักการะ พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ  อภโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เนื่องในวันทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี 20 ธันวาคม 2561