มมร ล้านนา l รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ

พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี,ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (4 กันยายน 2561)