มมร ล้านนา l รก.รองอธิการบดีพร้อมบุคลากร มมร ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูอดุลจันทโชติ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการรองอธิการบดีและผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมบุคลากร มมร ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูอดุลจันทโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระสุววรณเมธี สวดพระอภิธรรมพระสงฆ์จากวัดสันกำแพงหลวง (ภาพ; วัดบวกค้าง)