มมร ล้านนา l รองอธิกาบดี เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติธรรม

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาโท เข้าปฏิบัติธรรม ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561