มมร ล้านนา l รักษาการแทนรองอธิการบดีพร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระราชวิสุทธิญาณ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) วันที่ 22 สิงหาคม 2561