มมร ล้านนา l รักษาการแทนรองอธิการบดีพร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีวางพวงหรีดทำบุญงานศพคุณพ่อของ พ.ต.ต.ดร.จำเริญ สุภาคำ อาจารย์พิเศษ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วางพวงหรีดทำบุญงานศพคุณพ่อของ พ.ต.ต.ดร.จำเริญ สุภาคำ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วันที่ 22 สิงหาคม 2561