มมร ล้านนา l วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ ผศ.ดร.โผน นามณี หัวหน้าคณะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่