มมร ล้านนา l โครงการพระผู้นำชุมชน พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการพระผู้นำชุมชน พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระเลขานุการ พระปริยัตินิเทศก์ พระจริยานิเทศก์ และพระสอนศีลธรรม โดยร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พระพรหมมุนี รักษาการ เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต) เป็นประธานให้นโยบายและเปิดการประชุมพระผู้นำชุมชน พระสังฆาธิการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) กล่าวถวายรายงาน

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายการต้อนรับ

 พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ