วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา สมาชิกชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 13 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.โผน นามณี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย