สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา เรื่อง “ปลดล็อคอุดมศึกษา”

พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหารวิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา เรื่อง “ปลดล็อคอุดมศึกษา” โดยมีอธิการบดี/รองอธิการบดี ผู้บริหาร ตัวแทน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมืองเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10-11 ตุลาคม 2562 (เครดิตภาพ ศรีมูล แสนเมืองมา)