มมร ล้านนา: กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

“วันพ่อแห่งชาติ”คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเข้าร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ธันวาคม 2562