ศูนย์บริการวิชาการ มมร วิทยาเขตล้านนา

ข่าว ศูนย์บริการวิชาการ

มมร ล้านนา: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และช่วยนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์