ข่าว มมร ล้านนา

มมร ล้านนา: ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านา ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น รางวัล “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน”

ข่าว ภารกิจผู้บริหาร

มมร ล้านนา: ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านา ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น รางวัล “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน”

ข่าว ปริญญาตรี

ข่าว บัณฑิตวิทยาลัย

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

ลิงค์สำคัญ

หน่วยงานภายใน มมร ล้านนา

วิทยาเขตอื่นๆของ มมร

งานวิจัย

แบบประเมิน

แบบประเมินบริการวิชาการ

แบบประเมินอบรม