บัณฑิตวิทยาลัย มมร ล้านนา : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 2562