มมร ล้านนา: การสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MBU 2