มมร ล้านนา: กิจกรรมรับน้องปี 1-2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการต้อนรับน้องใหม่แบบประเพณีวิถีล้านนาภายใต้แนวคิดมัดมือตือขวัญ ฮับน้อง การสอนไทยปี 64-65

กิจกรรมรับน้องปี 1-2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วันที่ 4 มิถุนายน 2565 พิธีเสี่ยงทาย “นางรัตนะกัญญา อ้ายฟ้าอินเฟือน”

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เดินขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์ มมร. ตุงพระบฏและเครื่องสักการะล้านนา การแสดงต้อนรับขบวนล้านนา พิธีบายศรีสู่ขวัญ และฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ก้อนดินสู่ดวงดาว” กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง ขับเพห่เรือของคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย