มมร ล้านนา: กิจกรรมรับน้องปี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาทนักศึกษาปี 1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมรับน้องผูกข้อมือ สานสัมพันธ์สายใยพี่น้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร